GetSystemTicks Fonksiyonu

İşletim sistemi tarafından sağlanan sistem işaretlerinin sayısını döndürür. Bu fonksiyonu belirli süreçleri eniyilemek için kullanabilirsiniz.

Sözdizimi:

GetSystemTicks()

Dönen değer:

Long

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Duraklama sona erdi"

End Sub