Diğer Komutlar

Bu diğer kategorilerde bulunmayan fonksiyonların ve deyimlerin bir listesidir.

Beep İfadesi

Bilgisayarın hoparlörü aracılığıyla bir ses tonu çalar. Ses tonu sisteme bağlıdır ve onun ses şiddetini ya da ses perdesini değiştiremezsiniz.

Shell Fonksiyonu

Başka bir uygulama başlatır ve gerekirse kendi pencere biçemini tanımlar.

Wait İfadesi

Milisaniye cinsinden belirttiğiniz zaman kadar programın çalışmasını kesintiye uğratır.

GetSystemTicks Fonksiyonu

İşletim sistemi tarafından sağlanan sistem işaretlerinin sayısını döndürür. Bu fonksiyonu belirli süreçleri eniyilemek için kullanabilirsiniz.

Environ Fonksiyonu

Çevresel bir değişkenin değerini karakter dizisi olarak döndürür. Çevresel değişkenler sahip olduğunu işletim sistemine bağlıdır.

GetSolarVersion Fonksiyonu

Mevcut LibreOffice sürümünün dahili numarasını döndürür.

GetGuiType Fonksiyonu

Grafiksel kullanıcı arayüzünü belirten sayısal bir değer döndürür.

TwipsPerPixelX Fonksiyonu

Pikselin genişliğini temsil eden twip numarasını döndürür.

TwipsPerPixelY Fonksiyonu

Pikselin yüklesliğini temsil eden twip sayısını döndürür.

CreateUnoStruct Fonksiyonu

Uno yapı türünün bir örneğini oluşturur.

CreateUnoService Fonksiyonu

ProcessServiceManager ile bir Uno servisi ilklendirir.

GetProcessServiceManager Fonksiyonu

ProcessServiceManager döndürür (Uno ServiceManager merkezi).

CreateUnoDialog Fonksiyonu

Basic çalışma zamanı sırasında Uno iletişim penceresini temsil eden Basic Uno nesnesi oluşturur.

CreateUnoListener Fonksiyonu

Bir Dinleyici örneği oluşturur.

CreateUnoValue Fonksiyonu

Uno tür sistemi işaret eden sıkı yazılmış değeri olan bir nesneyi temsil eder ve onu geri döndürür.

CreateObject Fonksiyonu

Bir UNO nesnesi yaratır. Windows'ta, ayrıca OLE nesneleri yaratabilir.

Bu metot parametre olarak verilen tipte örnekler yaratır.

GetDefaultContext Fonksiyonu

Eğer mevcutsa işlem servis faktörünün varsayılan içeriğini, değilse boş bir başvuru döndürür.

ThisComponent İfadesi

Etkin bileşeni adresler ki özellikleri okunup ayarlanabilsin. ThisComponent, Basic'in ait olduğunu belgeyi gösteren, Basic belgesinden kullanılır. ThisComponent tarafından ulaşılan nesne türü belge türüne bağlıdır.

GlobalScope

Basic kaynak kodu ve iletişim pencereleri bir kitaplık sisteminde düzenlenmiştir.