StrReverse Fonksiyonu [VBA]

Karakter sırası tersine döndürülmüş karakter dizisini döndürür.

Uyarı Simgesi

Bu fonksiyon ya da sabit, bir modülde çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesi ile etkinleştirilir.


Sözdizimi:

StrReverse (Text1 Karakter Dizisi)

Dönüş değeri:

Karakter dizisi

Parametreler:

Text1: Karakter sırasını tersine çevirmek istediğiniz karakter dizisi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleReverse

 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"

End Sub