StrComp Fonksiyonu

İki karakter dizisini karşılaştırır ve kıyasın sonucunu belirten tam sayı bir değer döndürür.

Sözdizimi:

StrComp (Metin1 As String, Metin2 As String[, Compare])

Dönen değer:

Tamsayı

Parametre:

Metin1: Herhangi bir karakter dizisi.

Metin2: Herhangi bir karakter dizisi.

Karşılaştır: Bu seçimsel parametre kıyas yöntemini ayarlar. Eğer Compare = 1 ise, karakter dizisi kıyası büyük/küçük harf duyarlıdır. Eğer Compare = 0 ise büyük ve küçük harfler arasında bir ayrım yapılmaz.

Dönen değer

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub