Len Fonksiyonu

Bir karakter dizisindeki karakter sayısını veya bir değişkeni saklamak için kaç byte gerektiğini döndürür.

Sözdizimi:

Len (Metin Karakter dizisi olarak)

Dönen değer:

Long

Parametreler:

Text: Herhangi karakter dizisi veya diğer türden bir değişken.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM 9 döndürür

End Sub