InStr Fonksiyonu

Bir karakter dizisi içerisindeki başka bir karakter dizisinin pozisyonunu döndürür.

Instr fonksiyonu eşleşmenin bulunduğu pozisyon değerini döndürür. Eğer aranan karakter dizisi için bir eşleşme bulunamazsa, fonksiyon 0 değerini döndürür.

Sözdizimi:

InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Start: Karakter dizisnde aranacak alt karakter dizisinin başlayacağı konumu gösteren sayısal ifade. Bu parametreyi boş bırakırsanız, arama ilk karakterden başlar. En fazla 65535 değerine izin verilir.

Text1: Aramak istediğiniz herhangi bir karakter dizisi.

Text2: Aradığınız herhangi bir karakter dizisi.

Compare: Karşılaştırmanın tipini belirleyen seçimli sayısal ifade. Bu parametrenin değeri 0 ya da 1 olabilir. Öntanımlı değer metin karşılaştırmasının büyük/küçük harf duyarsız olacağını belirten 1'dir. 0 büyük/küçük harf duyarlı ikili aramayı belirtir.

Çalışma zamanı hatasıyla karşılaşmamak için, ilk geri dönüş değeri boşsa Compare parametresini atamayın.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

    sInput = "Office"

    iPos = Instr(sInput,"c")

    Print iPos

End Sub