ConvertFromURL Fonksiyonu

Bir dosya URL'sini bir sistem dosyası adına dönüştürür.

Sözdizimi:

ConvertFromURL(dosya adı)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Dosya adı: Karakter dizisi olarak dosya adı.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$