ConvertToURL Fonksiyonu

Bir sistem dosya ismini dosya URL'ine dönüştürür.

Sözdizimi:

ConvertToURL(filename)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Filename: karakter dizisi olarak dosya ismi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$