RSet İfadesi

Bir karakter dizisi değişkeni içerisindeki bir karakter dizisini sağa yaslar veya kullanıcı tanımlı bir değişkeni başka bir tanesine kopyalar.

Sözdizimi:

RSet Metin As String = Metin or RSet Değişken1 = Değişken2

Parametreler:

Metin: Herhangi bir karakter dizisi.

Metin: Karakter dizisi değişkeni içerisinde sağa yaslamak istediğiniz karakter dizisi.

Değişken1: Kopyalanmış değişkeni hedef alan kullanıcı tanımlı değişken.

Değişken2: Başka bir değişkene kopyalamak istediğiniz kullanıcı tanımlı değişlen.

Eğer karakter dizisi karakter dizisi değişkeninden kısa ise, RSet karakter dizisini karakter dizisi değişkeni içerisinde sağa yaslar. Karakter dizisi değişkeni içerisinde kalan karakterler boşluklar ile doldurulur. Eğer karakter dizisi karakter dizisi değişkeninden uzunsa, değişkenin boyunu aşan karakterler kesilir ve sadece kalan karakterler karakter dizisi değişkeni içerisinde sağa yaslanır.

Aynı zamanda RSet ifadesini kullanıcı tanımlı bir türü diğerine atamak için de kullanabilirsiniz.

Takip eden örnek RSet ve LSet ifadelerini karakter dizisinin sol ve sağa yaslamasını değiştirmek için kullanır.

Örnek:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  REM "SBX"'i 40 karakterlik karakter dizisi içerisine sağ yaslar

  REM Yıldız işaretini boşlukla değiştir

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  REM "SBX"i 40 karakterlik karakter dizisi içerisine sol yaslar

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub