LTrim Fonksiyonu

Karakter dizisi ifadenin başındaki bütün boşlukları kaldırır.

Sözdizimi:

LTrim (Text As String)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Text: Herhangi bir karakter dizisi.

Bu fonksiyonu bir karakter dizisinin başındaki fonksiyonları kaldırmak için kullanın.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub