LSet İfadesi

Bir karakter dizisini karakter dizisii değişkeninin soluna yaslar veya kullanıcı tanımlı bir türü farklı bir kullanıcı tanımlı tür değişkenine kopyalar.

Sözdizimi:

LSet Var As String = Text or LSet Var1 = Var2

Parametreler:

Var: Sola hizalamak istediğiniz karakter dizisi.

Text: Karakter dizisi değişkeninin soluna hizalamak istediğiniz karakter dizisi.

Var1: Kopyalamak istediğiniz kullanıcı-tanımlı türlü değişkenin ismi.

Var2: Kopyalanmasını istediğiniz kullanıcı-tanımlı türlü değişkenin ismi.

Eğer karakter dizisi, karakter dizisi değişkeninden daha kısa ise, LSet karakter dizisi ile karakter dizisi değişkenini sola hizalar. Karakter dizisi değişkeninde kalan kısımlar boşluklar ile doldurulur. Eğer karakter dizisi, karakter dizisi değişkeninden uzunsa, sadece en soldaki karakterlerden karakter dizisi değişkeni boyuna kadar olanları kopyalanır. LSet ifadesi ile, bir kullanıcı tanımlı tür değişkenini aynı türdeki başka bir değişkene kopyalayabilirsiniz.

Örnek:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  40 karakteri başvuru karakter dizisi alarak, "SBX"'i REM Hizala

  REM Yıldız işaretini boşlukla değiştir

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  40 karakteri başvuru karakter dizisi alarak, "SBX"'i REM Sol Hizala

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub