String Fonksiyonu

Belirtilen karaktere ya da fonksiyona geçirilen karakter dizisinin ilk karakterine göre bir karakter dizisi oluşturur.

Sözdizimi:

String (n As Long, {expression As Integer | character As String})

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

n: Karakter dizisinde dönecek karakter sayısını belirten sayısal ifade.n en fazla 65535 olabilir.

Expression: Karakterin ASCII kodunu tanımlayan sayısal ifade.

Character: Dönecek karakter dizisini oluşturmak için kullanılacak tekil karakter ya da sadece ilk karakteri kullanılacak karakter dizisi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub