İçeriklerin Tekrarı

Aşağıdaki fonksiyonlar karakter dizilerinin içeriğini tekrarlar.

Space Fonksiyonu

Belirtilen miktarda boşluk karakterinden oluşan bir karakter dizisi döndürür.

String Fonksiyonu

Belirtilen karaktere ya da fonksiyona geçirilen karakter dizisinin ilk karakterine göre bir karakter dizisi oluşturur.