ChrW Fonksiyonu [VBA]

Belirtilen karakter koduna karşılık gelen Unicode karakterini döndürür.

Uyarı Simgesi

Bu fonksiyon ya da sabit, bir modülde çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesi ile etkinleştirilir.


Sözdizimi:

ChrW(Tam Sayı İfadeleri)

Dönüş değeri:

Karakter dizisi

Parametreler:

İfade: Geçerli bir 16 bit Unicode değerini temsil eden sayısal değerler (0-65535). Boş değer 5 koduyla hata döndürür. [0-65535] haricindeki bir değer 6 kata kodunu döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

6 Taşma

Örnek:

Sub ExampleChrW

 ' Bu örnek bir karakter dizisine yunan harfleri olan Alfa ve Omega'yı ekler.

 MsgBox "From "+ ChrW(913)+" to " + ChrW(937)

 ' Çıktı böyle görüntülenir: From Α to Ω

End Sub