AscW Fonksiyonu [VBA]

Bir karakter dizisinin ilk karakterinin Unicode değerini döndürür.

Uyarı Simgesi

Bu fonksiyon ya da sabit, bir modülde çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesi ile etkinleştirilir.


Sözdizimi:

AscW (Text As String)

Dönüş değeri:

Tam sayı

Parametreler:

Metin: Geçerli herhangi bir karakter dizisi ifadesidir. Karakter dizisi içinde yalnız birinci karakter ilgilidir.

Tuşları Unicode değerleri ile değiştirmek için AscW işlevini kullanın. AscW işlevi boş bir dizi ile karşılaşırsa LibreOffice Basic bir çalışma zamanı hatasını bildirir. Döndürülen değerler 0 ile 65535 arasındadır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleAscW

 Print AscW("A") ' 65 döndürür

 Print AscW("Ω") ' 937 döndürür

 Print AscW("Αθήνα") ' 913 döndürür, çünkü sadece ilk karakter (Alpha) dikkate alınır

End Sub