Val Fonksiyonu

Bir karakter dizisini sayısal ifadeye çevirir.

Sözdizimi:

Val (Text As String)

Dönen değer:

İki satır

Parametreler:

Text: Bir sayı ifade eden karakter dizisi.

Val fonksiyonunu kullanarak, karakter dizisi biçimindeki sayısal bir ifadeyi sayısal biçiminde bir değere dönüştürebilirsiniz. Bu işlev Str fonksiyonun yaptığı işlevin tersidir. Eğer karakter dizisinin sadece bazı kısımlarında sayısal bir ifade varsa, sadece sayısal değer ifade eden ilk kısımda dönüştürme yapılır. Karakter dizisinde hiç sayısal ifade yoksa, Val fonksiyonu 0 değerini döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleVal

    MsgBox Val("123.123")

    MsgBox Val("A123.123")

End Sub