Asc Fonksiyonu

Karakter dizisi ifadesinde ilk karakterin ASCII(Bilgi Değişimi için American Standart Kodu) değerini döndürür.

Sözdizimi:

Asc (Text As String)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Metin: Geçerli herhangi bir karakter dizisi ifadesidir. Karakter dizisi içinde yalnız birinci karakter ilgilidir.

Anahtarları değerler ile değiştirmek için Asc fonksiyonunu kullanın. Asc fonksiyonu boş bir karakterle karşılaşırsa LibreOffice Basic run-time hatası raporlar. 7 bit ASCII karaktere (0-127 Kodları) ek olarak, ASCII fonksiyonu ayrıca ASCII kodundaki yazdırılamayan anahtar kodları da bulur. Bu fonksiyon ayrıca 16 bit unicode karakterleri de işleyebilir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleASC

    Print ASC("A") REM 65 döndürür

    Print ASC("Z") REM 90 döndürür

    Print ASC("Las Vegas") REM sadece ilk karaktere bakıldığı için 76 döndürür

End Sub

CHR