Dizilerde ASCII/ANSI Dönüşümü

Aşağıdaki fonksiyonlar karakter dizilerini ve dizilerine ASCII veya ANSI kod dönüşümü yaparlar.

Asc Fonksiyonu

Karakter dizisi ifadesinde ilk karakterin ASCII(Bilgi Değişimi için American Standart Kodu) değerini döndürür.

Chr Fonksiyonu

Karşılık gelen karakter koduna ait karakteri döndürür.

Str Fonksiyonu

Sayısal bir ifadeyi karakter dizisine dönüştürür.

Val Fonksiyonu

Bir karakter dizisini sayısal ifadeye çevirir.

CByte Fonksiyonu

Karakter dizisi ya da sayısal bir ifadeyi Byte türüne dönüştürür.