Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri iki ifadeyi kıyaslar. Sonuç, karşılaştırmaya göre Doğru (-1) veya Yanlış (0) Mantıksal ifadesi olarak döndürülür.

Sözdizimi:

Result = Expression1 { = | < | > | <= | >= } Expression2

Parametreler:

Sonuç: Karşılaştırmanın sonucunu döndüren (Doğru veya Yanlış) mantıksal ifade

İfade1, İfade2: Kıyaslamak istediğiniz herhangi sayısal değerler ya da karakter dizileridir.

Karşılaştırma operatörleri

= : Eşittir

< : Küçüktür

> : Büyüktür

<= : Küçük eşittir

>= : Büyük eşittir

<> : Eşit değil

Örnek:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

Dim sRoot As String ' Dosya girdi ve çıktısı için kök dizini

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub