Karşılaştırma Operatörleri

Kullanılabilir karşılaştırma operatörleri burada tanımlanmıştır.

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri iki ifadeyi kıyaslar. Sonuç, karşılaştırmaya göre Doğru (-1) veya Yanlış (0) Mantıksal ifadesi olarak döndürülür.