EqualUnoObjects Fonksiyonu

Eğer belirtilen iki Basic Uno nesnesi aynı Uno nesnesini temsil ediyorsa, Doğru döner.

Sözdizimi:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Dönen değer:

Bool

Örnek:

' Nesnelerin kopyası -> aynı örnek

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Yapıların değer olarak kopyaları -> yeni örnek

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )