IsUnoStruct Fonksiyonu

Verilen değer bir Una yapısı ise True döndürür.

Sözdizimi:

IsUnoStruct( Uno type )

Dönen değer:

Bool

Parametreler:

Uno type : A UnoObject

Örnek:

Sub Main

Dim bIsStruct

' Bir servis örneği oluştur

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsStruct ' False yazar, çünkü oSimpleFileAccess NO yapısındadır

' Bir Property yapısı örneği oluştur

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsStruct ' "Doğru" gösterir, çünkü aProperty "struct" özelliği taşır.

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bIsStruct ' "Yanlış" gösterir, çünkü 42 is "struct" değildir.

End Sub