Seçimsel (Fonksiyonu İfadesinde)

Bir fonksiyona isteğe bağlı geçilen parametreler tanımlamanıza izin verir.

Ayrıca bkz: IsMissing

Sözdizimi:

Function MyFunction(Text1 As String, Optional Arg2, Optional Arg3)

Örnekler:

Result = MyFunction("Here", 1, "There") ' tüm değişkenler tamam.

Result = MyFunction("Test", ,1) ' ikinci bağımsız değişken eksik.

Ayrıca Örneklere bakın.