Set İfadesi

Bir değişken veya özellik üzerine nesne başvurusu ayarlar.

Sözdizimi:

Set ObjectVar = Object

Parametreler:

ObjectVar: bir nesne başvurusuna ihtiyaç duyan bir değişken veya özelliktir.

Object: Değişken veya özelliğin başvurduğu nesne.

Nothing - Önceki bir atamayı kaldırmak için Nothing nesnesini bir değişkene atar.

Örnek:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub