Static İfadesi

Bir değişkeni veya diziyi yordam seviyesinde bir altyordam veya fonksiyon içerisinde tanımlar, böylece değişkenin veya dizinin değerleri altyordam veya fonksiyon sonlandığında korunur. Dim deyimi dönüşümleri de geçerlidir.

Uyarı Simgesi

Statik deyimi değişken diziler tanımlamak için kullanılamaz. Diziler sabit uzunlukta tanımlanmalıdır.


Sözdizimi:

Static VarName[(başlangıç To bitiş)] [As VarType], VarName2[(başlangıç To bitiş)] [As VarType], ...

Örnek:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"Cevap"

End Sub

 

' Statik değişkenleri ilklendirmek için fonksiyon

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum as Integer = 40 ' bu fonksiyonun en az geri dönüş değeri

  if iInit = 0 Then ' ilklendiğinde işaretle

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function