Global İfadesi

Bir değişkeni ya da diziyi global düzeyde boyutlandırır (yani alt yordam ya da işlev içinde değil), böylelikle değişken ve dizi, mevcut oturum için tüm kitaplıklarda ve birimlerde geçerli olur.

Sözdizimi:

Global VarName[(başlangıç To bitiş)] [As VarType][, VarName2[(başlangıç To bitiş)] [As VarType][,...]]

Örnek:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub