Public İfadesi

Herhangi bir değişkeni ya da diziyi modül düzeyinde boyutlandırır (yani, alt yordam ya da işlev içinde değil); böylelikle değişken ve dizi tüm kitaplıklarda ve modüllerde geçerli olur.

Sözdizimi:

Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Örnek:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub