Option VBASupport İfadesi

LibreOffice Basic'in bazı VBA deyimlerini, fonksiyonlarını ve nesnelerini destekleyeceği anlamına gelir.

Not Simgesi

VBA desteği tam olmamasına rağmen yaygın kullanılan desenlerin büyük bölümünü kapsar.


Sözdizimi:

Option VBASupport {1|0}

Parametreler:

Uyarı Simgesi

Bu deyim modül içerisindeki çalışan program kodundan önce eklenmelidir.


1: LibreOffice VBA desteğini etkinleştir

0: VBA desteğini kapat

Örnek:

Option VBASupport 1

Sub ExampleVBA

Dim sVar As Single

 sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")

Print sVar

End Sub