Option Explicit İfadesi

Program kodundaki herbir değişkenin açıkça Dim deyimi ile tanımlanması gerektiğini belirtir.

Sözdizimi:

Option Explicit

Parametreler:

Uyarı Simgesi

Bu deyim modül içerisindeki çalışan program kodundan önce eklenmelidir.


Örnek:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 to 10 REM Bu çalışma zamanı hatasına sebep olur

        Rem

    Next i%

End Sub