Option Base İfadesi

Dizilerin varsayılan en alt sınır değerlerini 0 veya 1 olarak tanımlar.

Sözdizimi:

Option Base { 0 | 1}

Parametreler:

Uyarı Simgesi

Bu deyim modül içerisindeki çalışan program kodundan önce eklenmelidir.


Örnek:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub