Let İfadesi

Bir değeri bir değişkene atar.

Sözdizimi:

[Let] VarName=Expression

Parametreler:

VarName: Bir değer atamak istediğiniz değişken. Değer ve değişken tipi uyumlu olmalıdır.

Not Simgesi

Çoğu BASIC yazımında olduğu gibi Let anahtar kelimesinin kullanımı seçimliktir.


Örnek:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) ' 9 değerini döndürür

End Sub