IsNumeric Fonksiyonu

Bir ifadenin sayı olup olmadığını test eder. Eğer ifade bir sayı ise, fonksiyon Doğru, değilse Yanlış döndürür.

Sözdizimi:

IsNumeric (Var)

Dönen değer:

Bool

Parametreler:

Var: Denemek istediğiniz herhangi bir ifade.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vVar) REM False döndürür

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) REM True döndürür

End Sub