DefStr İfadesi

Eğe tür tanımlama karakteri veya anahtar kelimesi belirtilmemişse, DefStr deyimi varsayılan değişken türünü harf aralığınıa göre ayarlar.

Sözdizimi:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parametreler:

Characterrange: Varsayılan veri tipini atamak istediğiniz değişkenlerin aralığını belirleyen harfler.

xxx: Varsayılan değişken tipini belirleyen anahtar kelime:

Keyword: Varsayılan değişken türü

DefStr: Karakter dizisi

Örnek:

Değişken türleri için REM Önek tanımlaması:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefStr s

Sub ExampleDefStr

    sStr=String REM sStr üstü kapalı bir karakter dizisidir

End Sub