DefErr İfadesi

Eğer tip-bildirim karakteri ya da anahtar sözcük belirtmezse, DefErr komutu varsayılan değişken türünü, mektup aralıklarına göre ayarlar.

Sözdizimi:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parametreler:

Characterrange: Varsayılan veri tipini atamak istediğiniz değişkenlerin aralığını belirleyen harfler.

xxx: Varsayılan değişken tipini belirleyen anahtar kelime:

Keyword: Varsayılan değişken türü

DefErr: Hata

Örnek:

Değişken türleri için REM Önek tanımlaması:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr=Error REM eErr dahili bir hata değişkenidir

End Sub