DefCur İfadesi

Eğer hiç bir tür tanımı veya anahtar kelime tanımlanmamışsa, DefCur deyimi varsayılan değişken türünü ayarlar, harf aralığına göre.

Sözdizimi:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parametreler:

Characterrange: Varsayılan veri tipini atamak istediğiniz değişkenlerin aralığını belirleyen harfler.

xxx: Varsayılan değişken tipini belirleyen anahtar kelime:

Keyword: Varsayılan değişken türü

DefCur: Para birimi

Örnek:

Değişken türleri için REM Önek tanımlaması:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefCur c

Sub ExampleDefCur

    cCur=Currency ' cCur örtük bir döviz değişkenidir.

End Sub