DefBool İfadesi

Eğer hiç bir tür tanımı karakteri veya anahtar kelime tanımlanmadıysa, DefBool deyimi harf aralığına göre varsayılan veri türünü ayarlar.

Sözdizimi:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parametreler:

Characterrange: Varsayılan veri tipini atamak istediğiniz değişkenlerin aralığını belirleyen harfler.

xxx: Varsayılan değişken tipini belirleyen anahtar kelime:

Keyword: Varsayılan değişken türü

DefBool: Boolean

Örnek:

Değişken türleri için REM Önek tanımlaması:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefBool

    bOK=TRUE REM bOK üstü kapalı bir İkilik değişkendir

End Sub