CInt Fonksiyonu

Herhangi bir karakter dizinini ya da sayısal ifadeyi tamsayıya dönüştürür.

Sözdizimi:

Clnt (İfade)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

İfade: Dönüştürmek isteğiniz herhangi sayısal ifade. Eğer İfade -32768 ve 32767 aralığını aşarsa, LibreOffice Basic taşma hatası verir. Bir karakter dizisi ifadesini dönüştürmek için, sayı normal düz metin olarak ("123.5") işletim sisteminizin varsayılan sayı biçimi kullanılarak girilmelidir.

Bu fonksiyon her zaman sayının kesirli kısmını en yakın tam sayıya yuvarlar.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub