CDbl Fonksiyonu

Herhangi sayısal veya karakter dizisi ifadesini çift duyarlı reel sayı (double) türünde bir ifadeye dönüştürür.

Sözdizimi

CDbl (İfade)

Dönen değer

İki satır

Parametreler:

İfade: Dönüştürmek istediğiniz herhangi karakter dizisi veya sayısal ifade. Karakter dizisi ifadesini dönüştürmek için, sayı normal düz metin olarak ("123.5") işletim sisteminin varsayılan sayı biçimi kullanılarak girilmelidir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub