CDate Fonksiyonu

Herhangi bir dizilimi ya da sayısal ifadeyi bir tarih değerine dönüştürür.

Sözdizimi:

CDate (İfade)

Dönen değer:

Tarih

Parametreler:

İfade:Dönüştürmek istediğiniz dizilim ya da sayısal ifade.

Bir karakter dizisini dönüştürdüğünüzde, tarih ve saat, yerel ayarlarınıza (Araçlar - Seçenekler - Dil Ayarları - Diller alanına bakın) veya ISO tarih biçiminde tanımlanan tarih kabul desenlerinden birine girilmelidir (geçici olarak yalnızca tireli ISO biçimi, örneğin "2012- 12-31 "kabul edilir). Sayısal ifadelerde, ondalık solundaki değerler 31 Aralık 1899'dan başlayarak tarihi temsil eder. Ondalıktan sağdaki değerler zamanı temsil eder.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleCDate

    MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00

    MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24

End Sub