Type İfadesi

UNO olmayan veri yapılarının tanımları.

Yapı, tek bir öge olarak işlenebilen düzenli veri alanları koleksiyonudur.

Sözdizimi:

Type StructName

 DataField1 As TypeName1

 DataField2 As TypeName2

 (...)

End Type

Örnek:

REM  *****  BASIC  *****

Type customer

 Name1 As String

 City As String

End Type

Sub setCustomer

 Dim oCustomer as new customer

 oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"

 oCustomer.City = "Berlin"

End Sub