With İfadesi

Bir nesneyi varsayılan nesne olarak atar. Başka bir nesne adı ifade edilmedikçe, tüm özellikler ve metodlar End With deyimine erişilene kadar varsayılan nesneyi işaret eder.

Sözdizimi:

With Object

 Statement block

End With

Parametreler:

With ve End With'i eğer tek nesne için birden fazla özelliğiniz varsa kullanın.