Switch Fonksiyonu

Bağımsız değişkenler listesini, bir değerden sonra ifade içeren, değerlendirir, Switch fonksiyonu bu fonksiyon tarafından geçirilern bir ifade ile ilişkilendirilimiş değer döndürür.

Sözdizimi:

Switch (İfade1, Değer1[, İfade2, Değer2[..., İfade_n, Değer_n]])

Parametreler:

Switch fonskiyonu ifadeyi soldan sağa değerlendirir ve daha sonra fonksiyon ifadesine atanmış değeri döndürür. Eğer ifade ve değer bir çift olarak verilmemişse bir çalışma zamanı hatası oluşur.

İfade: Hesaplamak istediğiniz ifade.

Değer: Eğer ifade Doğru ise döndürmek istediğiniz değer.

Takip eden örnekte, Switch fonksiyonu fonksiyona gönderilen isme uygun cinsiyeti atar:

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleSwitch

Dim sGender As String

    sGender = GetGenderIndex( "John" )

    MsgBox sGender

End Sub

 

Function GetGenderIndex (sName As String) As String

    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "kadın", sName = "John", "erkek")

End Function