Sub İfadesi

Altyordam tanımlar.

Sözdizimi

Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]

ifade bloğu

End Sub

Parametreler:

İsim: Altyordamın ismi.

VarName: Altyordama geçirmek istediğiniz parametreler.

Tür: Tür bildirme anahtar kelimesi.

Örnek:

Sub Example

    REM bazı durumlar

End Sub