Stop İfadesi

Basic programının çalışmasını durdurur.

Sözdizimi:

Stop

Örnek:

Sub ExampleStop

Dim iVar As Single

    iVar = 36

    Stop

    MsgBox Sqr(iVar)

End Sub