FreeLibrary Fonksiyonu

Declare ifadesi ile yüklenmiş DLLleri yayınlar. Yayınlanmış DLLler eğer onun fonksiyonlarından birisi çağrıldığından tekrar yüklenir. Ayrıca Declare kısmına bakın

Sözdizimi:

FreeLibrary (LibName As String)

Parametreler:

LibName: DLL'in adını belirten karakter dizi ifadesi.

Not Simgesi

FreeLibrary sadece Basic çalışma zamanında yüklenen DLL'leri yayınlayabilir.


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub