End İfadesi

Bir altyordamı veya bloğu sonlandırır.

Sözdizimi:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Parametreler:

End deyimi takip eder şekilde kullanın:

Deyim

End: Gerekli değildir fakat program çalışmasını sonlandırmak için altyordam içerisinde herhangi bir yere girilebilir.

End Function: Bir Fonksiyon deyimini sonlandırır.

End If: If...Then...Else bloğunun sonunu işaretler.

End Select: Durum Seç bloğunun sonunu işaretler.

End Sub: Sub deyimini sonlandırır.

Örnek:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "1'den 5'e sayılar"

    Case 6, 7, 8

      Print "6'dan 8'e sayılar"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "8'den büyük"

    Case Else

      Print "1-10 aralığının dışında"

  End Select

End Sub