Call İfadesi

Programın kontrolünü bir alt yordama, bir fonksiyona veya bir DLL yordamına aktarır.

Sözdizimi:

[Call] İsim [Parameter]

Parametreler:

İsim: Alt yordamın, fonksiyonun veya çağırmak istediğiniz DLL dosyanın ismi.

Parametre:Yordama gönderilecek parametrelerdir. Parametrelerin türü ve sayısı çalıştırılacak olan yordama bağlıdır.

Not Simgesi

Anahtar kelime bir yordam çağrılırken isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Eğer bir fonksiyon bir ifade olarak çalıştırılıyorsa parametreler ifadede ayraçlar içinde kullanılmalıdır. Eğer bir DLL çağrılırsa ilk olarak Durum-Bildiriminde belirtilmelidir.


Örnek:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub