Sıçramalar

Aşağıdaki ifadeler sıçramaları çalıştırır.

GoSub...Return İfadesi

Bir altyordam veya fonksiyondan etiket ile gösterilen altyordamı çağırır. Etiketten sonraki ifadeler bir sonraki Return ifadesine kadar çalıştırılır. Ardından, program GoSub deyimini takip eden ifade ile devam eder.

GoTo İfadesi

Program akışını bir etiketle Sub ya da Fonksiyon içerisinde belirtilen yordam satırından devam ettirir.

On...GoSub İfadesi; On...GoTo İfadesi

Sayısal ifadenin değerine bağlı olarak program kodundaki belirlenmiş satırların birine ait alt gruplar.