IIf İfadesi

Hesaplanan ifadenin mantıksal değerine bağlı olarak olası iki fonksiyon sonucundan birini döndürür.

Sözdizimi:

IIf (İfade, Doğruİfade, Yanlışİfade)

Parametreler:

İfade: Hesaplamak istediğiniz herhangi bir ifade. Eğer ifade True değerini hesaplarsa, fonksiyon Doğruİfade değerini, değilse Yanlışİfade değerini döndürür.

Doğruİfade, Yanlışİfade: Fonksiyona bağlı olarak sadece biri döndürülecek herhangi iki fiade.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı