Select...Case İfadesi

Bir ifadenin değerine bağlı olarak bir veya daha fazla ifade blokları tanımlar.

Sözdizimi:

Select Case condition Case expression Statement Block [Case expression2 Statement Block][Case Else] Statement Block End Select

Parametreler:

Durum: İlgili Durum cümleciğini takip eden açıklama biriminin çalıştırıldığını kontrol eden herhangi bir ifade.

İfade: Durum tür ifadesi ile uyumlu herhangi ifade. Case cümleciğini takip eden bildirim bloğu eğer Durum İfadeyi karşılarsa çalıştırılır.

Örnek:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "1'den 5'e sayılar"

    Case 6, 7, 8

      Print "6'dan 8'e sayılar"

    Case 8 To 10

      Print "8'den büyük"

    Case Else

      Print "1-10 aralığı dışında"

  End Select

End Sub